APASSOS

APASSOS (Acció i Participació Social Sostenible) som una entitat sense afany de lucre fundada l’any 2003 amb la finalitat d’impulsar, promoure i donar a conèixer models socio-econòmics alternatius, solidaris i cooperatius, així com bones pràctiques de producció, distribució, comercialització, consum, estalvi i inversió socialment responsables i respectuosos amb l’entorn, les persones i el medi ambient. De moment la forma jurídica d’associació és la que millor s’adapta a la naturalesa comunitària i no lucrativa de les activitats que desenvolupem, però ens organitzem i funcionem amb els valors i lògiques del  cooperativisme de treball.

 

“No lluitem per la natura, som natura defensant-nos”

 

Des de l’any 2015 ​ actuem com a laboratori socio-comunitari d’economia solidària, consum responsable i cultura cooperativa, orientat a la praxis, a la transformació socio-econòmica i a la preservació dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals en els barris. Durant el període 2015-2017 el nostre arrelament en el territori d’Horta-Guinardó es va concretar en la participació activa en el grup impulsor de GuinardóVolEspais així com en el prototipatge, creació i impuls del grup autogestionari Les Guineus i del projecte cooperatiu El Cau de les Guineus sccl, conceptualitzat com a espai comunitari entorn la licitació del bar del Casal Mas Guinardó.

Som socis de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) des dels seus orígens al 2003, i al llarg dels anys hem participat activament en el desenvolupament i desplegament de projectes estratègics com el Balanç Social – Mercat Social (del 2007 al 2014), la FESC (edicions 2012, 2013 i 2014) o RIPESS Europa (del 2010 al 2014), com a impulsors i coordinadors de les respectives comissions de treball. Actualment participem de la comissió de xarxes locals de la XES. També formem part de la xarxa de nodes territorials de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona com a referents a Horta-Guinardó.

El nostre lloc de treball és el carrer i l’espai públic. En la nostra praxis integrem sentiments, vivències, valors i coneixements de manera holística per obrir camins i ponts cap a nous paradigmes socio-econòmics i comunitaris on la sostenibilitat de la vida, la dignificació del treball, els estils de vida sostenibles, el consum conscient, la re-apropiació dels espais públics i els bens comuns o la redistribució dels recursos siguin una prioritat  tot posant la vida al centre.

Si vols saber més sobre els projectes que estem desenvolupant a l’actualitat et convidem a seguir explorant la web.

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?