Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades mitjançant la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), t’informem que les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular l’Associació Apassos (NIF G-63425755) inscrita al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos, i s’utilitzaran per gestionar les dades facilitades per les usuàries a través del formulari de contacte de la pàgina web www.apassos.org i per a enviar informació que considerem del teu interès a través del compte de correu que ens has facilitat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita, des del compte de correu electrònic que va usar a l’hora d’omplir el formulari de contacte, a info@apassos.org especificant en l’assumpte “baixa”.

Qui és la responsable del tractament de les teves dades personals?

La responsable és l’ASSOCIACIÓ APASSOS amb domicili en Carrer Renaixença, 50 3er 2na 08041 de Barcelona.

Qui és la delegada de protecció de dades?

Es la responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en la direcció postal de l’ASSOCIACIÓ APASSOS, o a l’adreça electrónica info@apassos.org.

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les teves dades les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’ASSOCIACIÓ APASSOS o amb motiu de les relacions que has mantingut a l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci, per haver participat en alguna de les nostres activitats o per haver sol·licitat que t’enviem alguna informació sobre les nostres activitats i iniciatives.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem són les següents:
> Nom
> Cognoms
> NIF
> Adreça postal
> Població
> Correu electrònic
> Telèfon
> Forma de pagament bancària (si s’escau)
> Entitat al que pertanys (si s’escau)

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb l’ASSOCIACIÓ APASSOS, incloses les que ens aportis mitjançant alguna de les nostres xarxes socials, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social, per això et recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes.

Durant quan de temps guardarem les tevés dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb l’ASSOCIACIÓ APASSOS i, quan acabi aquesta relació per qualsevol motiu, durant els plaços de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Un cop acabin aquests plaços de prescripció, les teves dades seran eliminades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposición al tractament, a través de l’adreça postal i electrònica indicada. De la mateixa manera, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

> A la nostra delegada de Protecció de dades

> Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Recollida de dades a través del formulari de contacte web

L’ASSOCIACIÓ APASSOS a través de la seva pàgina web www.apassos.org o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de ASSOCIACIÓ APASSOS, pot sol·licitar a l’usuari/a certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte. L’ASSOCIACIÓ APASSOS utilitzarà les dades subministrades per l’usuri/a per a la gestió interna, per realitzar les funcions in formàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques de ASSOCIACIÓ APASSOS així com per a donar a conèixer a l’usuari/a la informació que aquest sol·liciti i transmetre la informació que pogués considerar d’interès.

Les dades subministrades per l’usuari/a són guardades automàticament en un fitxer segur i d’accés restringit. L’ASSOCIACIÓ APASSOS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per a garantir una bona gestió, l’ASSOCIACIÓ APASSOS es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris/es (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses, entitats o organitzacions col·laboradores.

En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna. Les usuàries de l’ASSOCIACIÓ APASSOS podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic info@apassos.org.

Enviament de comunicacions en format electrònic

L’ASSOCIACIÓ APASSOS podrà remetre a l’usuari/a comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector d’activitat i que pugui considerar del seu interès. L’usuari/a pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

Comunicacions de dades efectuades pels propis usuaris/es

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’usuària haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’usuària s’obliga a mantenir indemne a l’ASSOCIACIÓ APASSOS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari/a del deure descrit en aquest paràgraf.

Ús de Cookies

En compliment a l’art . 22.2 LSSICE s’informa de la utilització de les cookies al lloc web www.apassos.org ASSOCIACIÓ APASSOS, pel seu propi compte o la d’una tercera contractada per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l’usuari/a navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari/a durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb una usuària anònima i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari/a.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari/a , amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés a les usuàries que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a elles sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades. L’usuari/a té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’usuari/a permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o la tercera que actuï en nom de l’ASSOCIACIÓ APASSOS.

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?